ثبت نام طرح مشکوة (دوره دوم)

نام:*

نام خانوادگی:*

کد ملی:*

نام پدر:*

محل تولد:*

تاریخ تولد:*

استان :*

مدرک تحصیلی:*

میزان معلولیت :*

نوع معلولیت :*

پست الکترونیک:*

کد پستی:*

تلفن ثابت:*

تلفن همراه:*

آدرس:*

زن*
مرد*
سوابق قرآنی

تسلط بر روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
تسلط بر تجوید قرآن کریم
سابقه شرکت در دوره های تربیت مربی حفظ قرآن
سابقه تدریس حفظ قرآن

رتبه‌های کسب شده در مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم

عنوان مسابقه

سازمان

سال

رشته

رتبه


دارای رتبه های بیشتری نیز می باشم

آپلود عکس

حداکثر حجم فایل 1000 کیلو بایت می باشد*
عکس خوانده نمی شود